TULIP CENTER MARTIN

Tulip Center Martin je najväčšie obchodné centrum v regióne. Na ploche približne 17 000 štvorcových metrov ponúka pre Martin a okolie cca 70 obchodov najrôznejšieho zamerania. V tomto obchodnom centre je naištalovaných 8 moderných digitálnych obrazoviek, ktoré umožňujú návštevníkom zorientovať sa v ponuke obchodného centra.

Sme radi, že spoločnosť TapGest je naším partnerom v segmente marketingovej komunikácie. Systém týchto atraktívnych panelov a ponuku reklamného priestoru odporúčame zadávateľom reklamy a značkám v obchodnom centre, pretože ide o prehľadné a smart riešenie.

OC TULIP, Alfagroup International

Zlepšite vašu komunikáciu
so zákazníkmi