OC VARYÁDA KARLOVY VARY 

Tieto centrá patria medzi najväčšie a najmodernejšie vo svojom kraji. Do portfólia vlastníka patrí historicky aj projekt OC Palladium v Prahe, kde sme taktiež dodávateľom riešenia. TapGest je strategickým partnerom pre digitalizáciu komunikácie so zákazníkom centier. Cieľom vedenia obchodných centier a majiteľa je maximálne zefektívniť a zrýchliť komunikáciu centra so zákazníkmi. Z pohľadu marketingového i maximalizovať pohodlie a zvýšiť komfort návštevníkov centier ako aj podporiť moderným formátom možnosť promotion ponuky tenantov. V OC Central Most je inštalovaných 6 najmodenejších a technologicky najviac vyspelých digitálnych obrazoviek, v OC Varyáda v Karlových Varoch sú 4 takéto obrazovky. TapGest tak pomohol naplniť ambície pre ďalší rozvoj centier a s radosťou sa budeme podieľať na ‚dalších pilotných projektoch nášho partnera EPG GLOBAL PROPERTY.

Spoločnosť TapGest pomohla našim dvom regionálnym nákupným centrám, Varyáda a Central Most digitalizovať všetky ich priestory z "papierových" na digitálne. Vďaka tomu môžeme flexibilnejšie a rozsiahlejšie ponúkať reklamné plochy všetkým našim nájomcom na propagáciu produktov a služieb.

OC Central Most, OC Varyáda Karlovy Vary, EPG Global Property Invest

Zlepšite vašu komunikáciu
so zákazníkmi